Oferta

Zobacz jak mogę Ci pomóc
Psychoterapia indywidualna
(nurt integracyjny)


Nurt integracyjny łączy różne elementy nurtów terapeutycznych. W myśl idei, że nie ma jednego rodzaju terapii, który może efektywnie leczyć każdego człowieka, biorąc pod uwagę jego osobowość, temperament, specyfikę i naturę.

Metoda oparta na elastyczności i skupieniu się na osobie w ujęciu całości. Dostosowanie do różnych potrzeb i problemów dzięki ujęciu integracyjnemu.
Psychoterapia młodzieży


Jeżeli czujesz, że Twoje dziecko potrzebuje wsparcia, gubi się w otaczającej go rzeczywistości. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zrozumienia, podzielenia się swoim ciężarem.

Towarzyszenie w okresie dojrzewania. Model pracy oparty na zaufaniu, podążaniu za człowiekiem, relacji. Psychoedukacja w zakresie regulacji emocji, samooceny, umiejętności rozwiązywania trudności i konfliktów, odnajdywania sensu, wyznaczania i realizowania celów.

Warunkiem psychoterapii indywidualnej są dodatkowe spotkania cykliczne z rodzicami, spotkania na cyklicznych sesjach rodzinnych, jeżeli młody człowiek wyrazi na to zgodę.


Używanie szkodliwe


Jeżeli czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim życiem, a używki coraz bardziej wypełniają Twoją codzienność.

Specjalistyczna metoda pomocy osobom uzależnionym i osobom, które mają poczucie, że używają szkodliwie. Wsparcie, wspólne wypracowywanie decyzji o podjęciu zmiany, utrzymaniu jej. Psychoedukacja w zakresie uzależnienia. Model pracy skoncentrowany na Kliencie.