Polityka prywatności & Cookies


Pliki cookie i piksele

Podobnie jak wiele witryn internetowych, do zbierania informacji używamy plików „cookies” i „pikseli”. „Cookie” to mały plik danych, który jest przesyłany na dysk twardy Twojego komputera w celu prowadzenia dokumentacji. Zbieramy pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony, pliki cookie, które poprawiają wydajność strony oraz pliki cookie wykorzystywane do śledzenia stron trzecich. „Piksel” to niewielki i czasami niewidoczny obraz lub osadzony kod, umieszczony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, który może zgłosić wizytę lub użycie osobie trzeciej. Sygnały nawigacyjne w sieci Web są zazwyczaj używane przez strony trzecie do monitorowania aktywności użytkowników w witrynie w celu analizy sieci, optymalizacji reklam lub tagowania stron. Dodatkowe informacje dotyczące sygnałów nawigacyjnych w sieci Web są dostępne w Wikipedii.

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby przestała akceptować pliki cookie i sygnalizatory WWW lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem pliku cookie lub sygnalizatora WWW. Opcje rezygnacji z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych znajdują się tutaj.

Wykorzystywanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do celów analitycznych

Możemy używać plików cookie lub sygnalizatorów internetowych stron trzecich do celów analityki internetowej, atrybucji i zarządzania błędami. Nasza strona może korzystać z usług dostawców, które wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory sieci Web i podobne technologie do zbierania i przechowywania anonimowych informacji o Tobie, w tym kiedy płacisz za usługi, ładujesz stronę, wskazujesz, że słyszałeś o nas w telewizji, rejestrujesz się w usługach, wprowadź informacje o płatności (ale szczegóły płatności nie są ujawnione), rozpocznij kwestionariusz i odpowiedź na temat źródła skierowania do strona.

Nasza Platforma korzysta również z usług dostawców usług analitycznych do zbierania informacji (na przykład danych odwiedzających i danych wprowadzających) o działaniach użytkowników w naszych witrynach internetowych w celu analizy i analizy korzystania z określonej Platformy.

Wykorzystywanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii w sieciach reklamowych

Ty i inni możecie zobaczyć określone reklamy naszych usług lub strony na innych stronach internetowych, ponieważ uczestniczymy w sieciach reklamowych. Sieci reklamowe pozwalają nam kierować nasze wiadomości do użytkowników za pomocą środków demograficznych, opartych na zainteresowaniach i kontekstowych. Sieci te śledzą aktywność online osób w czasie, zbierając informacje za pomocą środków zautomatyzowanych, w tym za pomocą plików cookie, dzienników serwera WWW i sygnalizatorów WWW. Sieci wykorzystują te informacje do wyświetlania reklam, które mogą być dostosowane do indywidualnych zainteresowań. Informacje, które mogą gromadzić nasze sieci reklamowe, obejmują informacje o Twoich wizytach w witrynach należących do odpowiednich sieci reklamowych, takich jak strony lub reklamy, które przeglądasz, oraz działania, które podejmujesz na stronach internetowych. Zbieranie danych odbywa się zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na stronach internetowych osób trzecich, które uczestniczą w sieciach reklamowych. Proces ten pomaga nam również śledzić skuteczność naszych działań marketingowych i pomaga innym witrynom internetowym i partnerom reklamowym znaleźć Ciebie lub osoby takie jak Ty na różnych platformach, w tym w witrynach mediów społecznościowych.

Społecznościowe i ogólne narzędzia informacyjne

Korzystamy z kilku publicznie dostępnych narzędzi i zasobów wymiany informacji, takich jak (między innymi) blog, strona na Facebooku, konto na Twitterze i inne (łącznie „Narzędzia informacji społecznościowych i ogólnych”). Wszelkie informacje, które podajesz lub udostępniasz podczas korzystania z Narzędzi społecznościowych i informacji ogólnych, mogą być odczytywane, dostępne, zbierane przez tę witrynę i użytkowników tej witryny zgodnie z ich Polityką prywatności.

Wyłudzanie informacji

Kradzież tożsamości online i hakowanie kont, w tym praktyka znana obecnie jako „phishing”, budzą duże obawy. Powinieneś zawsze być sumienny, gdy zostaniesz poproszony o podanie informacji o koncie i zawsze musisz upewnić się, że robisz to w naszym bezpiecznym systemie. Nigdy nie poprosimy o dane logowania lub dane karty kredytowej w żadnej niezabezpieczonej lub niechcianej komunikacji (e-mail, telefon lub w inny sposób).

Linki do innych stron

Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych, usług lub ofert, które są własnością, są obsługiwane lub utrzymywane przez osoby trzecie. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej strony internetowej lub usługi. Fakt, że zamieszczamy link do strony internetowej lub usługi, nie stanowi poparcia, autoryzacji ani reprezentacji naszego powiązania z tą stroną trzecią, ani nie jest potwierdzeniem ich polityki lub praktyk dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa informacji. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi i usługami stron trzecich i nie mamy kontroli nad ich polityką prywatności i warunkami użytkowania.

Bezpieczeństwo informacji

Chociaż korzystanie z jakiejkolwiek usługi internetowej niesie ze sobą nieodłączne zagrożenia bezpieczeństwa, którym nie można w 100% zapobiec, nasze systemy, infrastruktura, technologia szyfrowania, działanie i procesy są zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane z myślą o Państwa bezpieczeństwie i prywatności. Stosujemy standardy branżowe i najlepsze praktyki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu i ujawnieniu. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów federalnych, stanowych i przepisów dotyczących prywatności danych.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Platformy, wykonywania niektórych zadań związanych z Platformą lub świadczenia dla nas usług audytowych, prawnych, operacyjnych lub innych. Zadania te obejmują między innymi obsługę klienta, konserwację techniczną, monitorowanie, zarządzanie pocztą e-mail i komunikację, zarządzanie bazami danych, przetwarzanie rozliczeń i płatności, raportowanie i analitykę. Przekażemy im tylko niezbędne informacje niezbędne do wykonania ich zadania za nas i dopiero po zawarciu odpowiednich umów o zachowaniu poufności.

Zgodność z prawem i egzekwowanie prawa

Współpracujemy z urzędnikami państwowymi i organami ścigania w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Możemy ujawnić informacje niezbędne lub odpowiednie w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego lub dowolnej osoby, w odpowiedzi na roszczenia i procesy prawne (w tym między innymi wezwania do sądu) oraz w celu zapobiegania lub zaprzestania działalności, która może być nielegalna lub niebezpieczna. Należy również mieć świadomość, że doradcy mogą być zobowiązani do ujawnienia informacji organom ścigania lub innym organom w celu wywiązania się z ich obowiązków zawodowych i prawnych. W szczególności i bez ograniczeń należy mieć świadomość, że prawo wymaga od specjalistów zdrowia psychicznego ujawniania informacji i/lub podejmowania działań w następujących przypadkach: (a) zgłoszenie lub podejrzenie wykorzystywania dziecka lub wrażliwej osoby dorosłej; b) poważny potencjał samobójczy; (c) groźby wyrządzenia krzywdy innej osobie;

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności według naszego wyłącznego uznania. Data ostatniej rewizji niniejszych zasad znajduje się na końcu tej strony. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszej Polityki prywatności i praktyk. Niezależnie od zmian w naszej Polityce Prywatności, nigdy nie wykorzystamy w nowy sposób informacji, które przesyłasz zgodnie z naszą aktualną informacją o ochronie prywatności, bez uprzedniego powiadomienia Cię i umożliwienia Ci zaprzestania korzystania z Platformy.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk związanych z prywatnością, skontaktuj się z nami.