Regulamin Serwisu Internetowego leczenie-uzaleznien-warszawa.pl

1§. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego leczenie-uzaleznien-warszawa.pl oraz umawiania wizyt do psychoterapeuty.
 2. Serwis Internetowy leczenie-uzaleznien-warszawa.pl jest prowadzony przez JPM Markweting. Agencja interaktywna Sp. z o.o., ul. Prosta 70 z siedzibą w Warszawie (00-838), zarejestrowaną pod numerem NIP 113-292-98-68.
 3. Serwis Internetowy umożliwia umawianie wizyt do psychoterapeuty na podstawie dostępności terminów oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego i umawianie wizyt do psychoterapeuty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
2§. Rejestracja i umawianie wizyt
 1. Aby umówić wizytę do psychoterapeuty, Klient musi zarejestrować się na stronie Serwisu Internetowego i podać wymagane dane osobowe.
 2. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 3. Serwis Internetowy gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3§. Umawianie wizyt
 1. Po zalogowaniu się do Serwisu Internetowego, Klient może przeglądać dostępne terminy wizyt i wybrać dogodny dla siebie.
 2. Wybrany termin wizyty należy potwierdzić poprzez opłacenie ustalonej opłaty lub zgodnie z warunkami podanymi na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Po dokonaniu opłaty, Klient otrzymuje potwierdzenie umówionej wizyty na podany przez niego adres e-mail.
4§. Opłaty i płatności
 1. Serwis Internetowy określa wysokość opłat za umówione wizyty do psychoterapeuty.
 2. Opłaty za umówione wizyty należy dokonać zgodnie z wybraną metodą płatności dostępną w Serwisie Internetowym.
 3. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczne i szyfrowane transakcje płatnicze.
 4. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie internetowej. W przypadku wizyty stacjonarnej zarezerwowanej telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy oraz po każdej kolejnej wizycie stacjonarnej, Pacjent zobowiązany jest do opłaty za sesję od razu po jej zakończeniu (możliwość płatności kartą lub gotówką).
 5. W przypadku sesji odbywającej się on-line – płatność powinna odbyć się przed spotkaniem, a Pacjent zobowiązany jest do każdorazowego przesłania potwierdzenia wykonania przelewu psychoterapeucie.
 6. W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty poprzez wybranie na stronie internetowej „zarezerwuj wizytę”, Pacjent dokonuje płatności w momencie rezerwacji przez Przelewy24.
5§. Odwołanie wizyty
 1. Jeśli zaistnieje konieczność odwołania spotkania, Pacjent może je odwołać bezkosztowo raz w miesiącu, zgłaszając ten fakt przynajmniej 24 godziny przed spotkaniem.
 2. W przypadku odwołania więcej niż jednej sesji w miesiącu Pacjent ponosi jej koszt, niezależnie od terminu odwołania i przyczyn (dotyczy to również sytuacji losowych takich jak korki uliczne, nagła niedyspozycja).
 3. Pacjent zawsze ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
 4. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez kontakt z psychoterapeutą prowadzącym lub przez kontakt smsowy lub telefoniczny.
6§. Prywatność i ochrona danych osobowych
 1. Administrator sklepu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazane przez Klienta w celu umówienia wizyty będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu i przeprowadzenia wizyty.
 3. Administrator sklepu zapewnia poufność przekazywanych informacji i nie udostępnia ich osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.