Regulamin Serwisu Internetowego leczenie-uzaleznien-warszawa.pl

1§. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego leczenie-uzaleznien-warszawa.pl oraz umawiania wizyt do psychoterapeuty.
 2. Serwis Internetowy leczenie-uzaleznien-warszawa.pl jest prowadzony przez Wytwórnia Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną pod numerem 952-200-45-91.
 3. Serwis Internetowy umożliwia umawianie wizyt do psychoterapeuty na podstawie dostępności terminów oraz indywidualnych potrzeb Klienta.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego i umawianie wizyt do psychoterapeuty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
2§. Rejestracja i umawianie wizyt
 1. Aby umówić wizytę do psychoterapeuty, Klient musi zarejestrować się na stronie Serwisu Internetowego i podać wymagane dane osobowe.
 2. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 3. Serwis Internetowy gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3§. Umawianie wizyt
 1. Po zalogowaniu się do Serwisu Internetowego, Klient może przeglądać dostępne terminy wizyt i wybrać dogodny dla siebie.
 2. Wybrany termin wizyty należy potwierdzić poprzez opłacenie ustalonej opłaty lub zgodnie z warunkami podanymi na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Po dokonaniu opłaty, Klient otrzymuje potwierdzenie umówionej wizyty na podany przez niego adres e-mail.
4§. Opłaty i płatności
 1. Serwis Internetowy określa wysokość opłat za umówione wizyty do psychoterapeuty.
 2. Opłaty za umówione wizyty należy dokonać zgodnie z wybraną metodą płatności dostępną w Serwisie Internetowym.
 3. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczne i szyfrowane transakcje płatnicze.
5§. Odwołanie wizyty
 1. Klient może odwołać umówioną wizytę do psychoterapeuty, jednakże wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
6§. Prywatność i ochrona danych osobowych
 1. Administrator sklepu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazane przez Klienta w celu umówienia wizyty będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu i przeprowadzenia wizyty.
 3. Administrator sklepu zapewnia poufność przekazywanych informacji i nie udostępnia ich osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa.