Psychoterapia cennik

Psychoterapia indywidualna uzależnień 200 zł

Psychoterapia indywidualna uzależnień jest skuteczną metodą pomagającą osobom borykającym się z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, hazardu, jedzenia czy innych substancji lub zachowań uzależniających.

W ramach terapii, nasi terapeuci pracują z pacjentem nad identyfikacją przyczyn jego uzależnienia oraz nad nauką zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami. Wspólnie z pacjentem, opracowujemy plan terapeutyczny, który uwzględnia jego indywidualne potrzeby oraz cele terapeutyczne.

Psychoterapia indywidualna 200 zł

Psychoterapia indywidualna to metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z jednym pacjentem nad rozwiązaniem jego problemów emocjonalnych, psychicznych lub społecznych. Celem terapii jest poprawa jakości życia pacjenta, rozwiązanie problemów i osiągnięcie celów terapeutycznych.

W ramach psychoterapii indywidualnej, terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć przyczyny jego problemów i nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z nimi. Terapia skupia się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych i poznawczych, które pozwalają na osiągnięcie lepszego funkcjonowania w codziennym życiu.

Konsultacja terapeutyczna 200 zł

Konsultacja terapeutyczna to spotkanie z terapeutą, które ma na celu wyjaśnienie problemów i potrzeb pacjenta oraz omówienie możliwości terapeutycznych. Jest to także okazja dla pacjenta, aby dowiedzieć się więcej o terapii i odkryć, czy terapia może pomóc w rozwiązaniu jego problemów.

Podczas konsultacji terapeutycznej terapeuta może zadać pytania, aby zrozumieć, jakie problemy przysparzają pacjentowi trudności oraz jakie cele chce osiągnąć dzięki terapii. Terapeuta może również przedstawić różne podejścia terapeutyczne, wyjaśnić, jak działa terapia i jakie są oczekiwane korzyści.

Konsultacja z rodzicami 200 zł

Konsultacja z rodzicami to proces, w którym pomożemy rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci. W trakcie konsultacji nasi terapeuci wspierają rodziców w identyfikacji i zrozumieniu problemów, z którymi się borykają, oraz pomagają im w opracowaniu planu działań, które mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Jesteśmy wysoko wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z rodzicami i ich dziećmi, zarówno w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. W ramach konsultacji możemy pomóc w rozwiązaniu takich problemów jak: trudności wychowawcze, zachowania agresywne, trudności w nauce, problemy z regulacją emocji, trudności w relacjach z rówieśnikami czy z dorosłymi.

Psychoterapia indywidualna młodzieży 190 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży to proces terapeutyczny, który ma na celu pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychologicznymi i społecznymi. W naszej praktyce oferujemy psychoterapię dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

Podczas psychoterapii młodzieży, terapeuta pracuje z pacjentem nad wypracowaniem strategii radzenia sobie z problemami, rozumieniem własnych emocji i myśli oraz rozwijaniem zdolności do skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Terapeuta może wykorzystać różne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia poznawcza, terapia rodzinna, terapia gestalt czy terapia sztuki, aby pomóc pacjentowi w osiągnięciu pozytywnych zmian.

Interwencja kryzysowa 200 zł

Interwencja kryzysowa to proces, w którym pomagamy osobom, które znajdują się w sytuacjach kryzysowych. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie pomocy osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych, zachowawczych, a także osób, które są zagrożone samobójstwem lub działaniami przemocowymi.

Interwencja kryzysowa jest skutecznym sposobem pomocy w sytuacjach, w których szybka reakcja jest konieczna. Nasz zespół terapeutów jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić natychmiastową pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Poradnictwo psychologiczne 200 zł

Poradnictwo psychologiczne może pomóc osobom, które zmagają się z różnymi trudnościami życiowymi, emocjonalnymi czy społecznymi.

Poradnictwo psychologiczne może obejmować różne dziedziny życia, takie jak relacje międzyludzkie, życie rodzinne, szkolne czy zawodowe. Specjaliści psychologiczni mogą pomóc w radzeniu sobie z depresją, lękiem, stresem, uzależnieniami, trudnościami w nauce, zaburzeniami odżywiania oraz wieloma innymi problemami.

Psychoterapia par 280 zł (50 min), 380 zł (90 min)