parallax background

Rodzaje depresji – różne odcienie jednej choroby

Objawy depresji
7 objawów depresji, których nie można ignorować
Zaburzenia depresyjne
Co powoduje zaburzenia depresyjne?
Objawy depresji
7 objawów depresji, których nie można ignorować
Zaburzenia depresyjne
Co powoduje zaburzenia depresyjne?

Depresja należy do najczęściej diagnozowanych chorób psychicznych na świecie, wpływając na codzienne życie milionów osób. Różni się formami, od łagodnej dystymii po ciężkie epizody depresyjne, i może przejawiać się w szerokim spektrum objawów, takich jak przewlekłe uczucie smutku, utrata zainteresowań, zmęczenie, zaburzenia snu czy apetytu, a nawet myśli samobójcze. Poznanie różnych rodzajów depresji jest wyjątkowo ważne do zrozumienia, że to nie tylko chwilowy spadek nastroju, ale poważne zaburzenie wymagające odpowiedniego leczenia.

Depresja kliniczna (MDD, czyli Major Depressive Disorder)

Depresja kliniczna to poważne zaburzenie zdrowia psychicznego, które wpływa na sposób myślenia, odczuwania i codzienne funkcjonowanie osoby nią dotkniętej. Charakteryzuje się przedłużającym się uczuciem smutku i utratą zainteresowania aktywnościami, które wcześniej były satysfakcjonujące i sprawiały przyjemność. Ta forma depresji wyróżnia się intensywnością i trwałością objawów, które znacząco wpływają na życie osobiste, zawodowe i społeczne.

Objawy depresji klinicznej mogą być zróżnicowane i obejmują ciężkie uczucie smutku, beznadziejności, uczucie pustki, utratę zainteresowania lub radości ze zwykłych aktywności, zmiany w apetycie lub wadze, bezsenność lub nadmierną senność, brak energii, trudności w koncentracji, uczucia bezwartościowości lub nadmiernej winy, a nawet myśli samobójcze. Symptomy te są wystarczająco silne, aby zakłócić codzienne funkcjonowanie.

Osoby cierpiące na depresję kliniczną mogą wycofać się z aktywności społecznych, rezygnować z hobby i tracić zainteresowanie sprawami, które wcześniej sprawiały im radość. W efekcie jakość życia tych osób może znacząco ucierpieć, dlatego wczesna interwencja i profesjonalne leczenie są kluczowe w radzeniu sobie z tym zaburzeniem.

Depresja endogenna (biologiczna)

Depresja endogenna, często nazywana również depresją biologiczną, jest rodzajem zaburzenia depresyjnego, w którym przyczyny nie są bezpośrednio związane z zewnętrznymi czynnikami stresogennymi czy traumatycznymi wydarzeniami. Jej pochodzenie jest zazwyczaj powiązane z wewnętrznymi czynnikami, takimi jak genetyka, zaburzenia neurochemiczne w mózgu lub dysfunkcje hormonalne. Ta forma depresji jest często trudniejsza do zrozumienia i zdiagnozowania, ponieważ jej przyczyny nie są tak oczywiste jak w przypadku depresji reaktywnej.

Objawy depresji endogennej są podobne do innych form depresji i obejmują ciągłe uczucie smutku, utratę zainteresowania lub przyjemności w codziennych aktywnościach, zmiany apetytu lub wagi, problemy ze snem, brak energii, uczucie bezwartościowości lub nadmiernej winy, trudności w koncentracji i myśli samobójcze. Jednakże w przypadku depresji endogennej symptomy pojawiają się bez oczywistego powodu lub wyzwalacza, co może być szczególnie frustrujące i mylące dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Depresja endogenna może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Osoby cierpiące na ten rodzaj depresji doświadczają trudności w utrzymaniu relacji interpersonalnych, problemów w pracy lub szkole, a także w podejmowaniu codziennych aktywności. Zmęczenie, brak motywacji i uczucie smutku ograniczają ich zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.

Depresja sezonowa (SAD, czyli Seasonal Affective Disorder)

Depresja sezonowa, znana również jako zaburzenie afektywne sezonowe (SAD, czyli Seasonal Affective Disorder), to rodzaj depresji, który pojawia się w określonych porach roku. Zwykle zaczyna się w późnej jesieni lub na początku zimy, po czym ustępuje wiosną i latem. Jedną z głównych przyczyn SAD jest zmniejszona ekspozycja na światło słoneczne, co wpływa na rytm dobowy organizmu, a także może prowadzić do obniżenia poziomu serotoniny — neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za nastrój. Ponadto zmiana pór roku może wpłynąć na poziom melatoniny w organizmie, wpływając na wzorce snu i nastrój.

Objawy SAD mogą być różnorodne i często przypominają te, które występują w innych rodzajach depresji. Ważne jest, aby podejść do nich poważnie i nie poddawać się im z myślą, że miną wraz z poprawą pogody. O ile może się tak wydarzyć, przy nałożeniu na inne trudne doświadczenia oraz problemy emocjonalne depresja sezonowa może przerodzić się w stałe zniechęcenie do podejmowania aktywności.

Skuteczne zarządzanie i leczenie SAD często wymaga podejścia wieloaspektowego. W przypadku otrzymania właśnie takiej diagnozy często wdrażana jest fototerapia, czyli regularna ekspozycja na specjalne światło, które naśladuje naturalne światło słoneczne. Zmiany w stylu życia (zwiększenie aktywności fizycznej, spędzanie więcej czasu na zewnątrz, nawet w pochmurne dni, oraz utrzymanie zdrowej diety i regularnego wzorca snu) również mogą przynieść znaczną ulgę.

Depresja lękowa (agitowana)

Depresja lękowa, nazywana również depresją agitowaną, jest szczególną formą zaburzenia depresyjnego, w której objawy depresji łączą się z intensywnymi uczuciami lęku, niepokoju i pobudzenia. Osoby dotknięte tym stanem często doświadczają zarówno typowych symptomów depresyjnych, takich jak smutek czy utrata zainteresowań, jak i symptomów lękowych, w tym ciągłego uczucia napięcia, przesadnej troski czy niepokoju. Charakterystycznym elementem depresji lękowej jest poczucie wewnętrznego niepokoju, niezdolność do uspokojenia się, co często prowadzi do pobudzenia ruchowego i psychicznego.

W depresji lękowej (agitowanej) depresja i lęk nie występują izolowanie, lecz są ze sobą głęboko splecione, wzmacniając wzajemnie swoje objawy. Niepokój i lęk mogą nasilać uczucia beznadziejności i smutku związane z depresją, podczas gdy stan depresyjny może pogłębiać lęk i uczucia niepokoju. To przeplatanie się wpływa na sposób, w jaki osoba myśli, czuje i zachowuje się, prowadząc do złożonych i wielowymiarowych objawów, które mogą być trudniejsze do zdiagnozowania i leczenia niż w przypadku „czystej” depresji czy „czystego” lęku.

Skutki depresji lękowej łączą w sobie najgorsze strony zaburzeń depresyjnych i lękowych. Z jednej strony, uczucia smutku i beznadziejności mogą ograniczać zdolność do czerpania przyjemności z codziennych aktywności i prowadzić do wycofania społecznego. Z drugiej strony, lęk i niepokój mogą prowadzić do ciągłego napięcia, trudności w koncentracji, a nawet do unikania sytuacji, które wydają się zagrażające lub niekomfortowe. Takie połączenie symptomów depresji i lęku może powodować poważne zaburzenia w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnych relacjach. Oprócz psychoterapii najczęściej nieodzowne jest w tym przypadku wdrożenie farmakoterapii.

Depresja reaktywna

Depresja reaktywna, znana także jako zaburzenie adaptacyjne z nastrojem depresyjnym, to rodzaj depresji, który wynika bezpośrednio z reakcji na określone stresujące wydarzenie lub serię zdarzeń w życiu osoby. Charakteryzuje się ona obniżonym nastrojem i innymi symptomami depresyjnymi, które są odpowiedzią na trudności adaptacyjne. W odróżnieniu od innych form tej choroby, przyczyny depresji reaktywnej są zazwyczaj łatwiejsze do zidentyfikowania. Występują po wyraźnych wydarzeniach życiowych takich jak utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozstanie czy ciężka choroba.

Depresja reaktywna pojawia się zwykle w krótkim czasie po wystąpieniu wydarzenia stresującego, często w ciągu trzech miesięcy od zdarzenia. Intensywność objawów może różnić się w zależności od indywidualnej odporności na stres, wcześniejszych doświadczeń życiowych oraz dostępnych systemów wsparcia. Kluczowym czynnikiem jest relacja między przyczyną a reakcją – osoby cierpiące na depresję reaktywną wyraźnie łączą początek swoich problemów z konkretnymi emocjonalnymi turbulencjami.

Rozpoznanie depresji reaktywnej wymaga zwrócenia uwagi na czasowe powiązanie między wystąpieniem objawów a stresującym wydarzeniem. Symptomy są standardowe, ale jednocześnie widać wyraźny związek z wydarzeniem je wywołującym. Nie mają charakteru trwałego, co oznacza, że tendencja do poprawy następuje po zaadaptowaniu się do nowej sytuacji lub rozwiązaniu problemu stresowego. Powrót do nowej rzeczywistości może być jednak trudny bez wsparcia terapeuty lub bliskich, którzy akceptują trudności i potrafią pomóc w ich przezwyciężeniu.

Faza depresyjna w zaburzeniu dwubiegunowym

Zaburzenie dwubiegunowe to zaburzenie afektywne charakteryzujące się naprzemiennymi okresami wzmożonego nastroju (fazy maniakalnej lub hipomaniakalnej) oraz epizodów depresyjnych. Faza depresyjna w zaburzeniu dwubiegunowym, często porównywana do depresji klinicznej, charakteryzuje się równie poważnymi objawami jak zaburzenie depresyjne większe. Osoby cierpiące mogą mieć znaczne trudności z wykonaniem nawet najprostszych zadań. Ich zdolność do pracy, nauki, interakcji z innymi ludźmi i dbania o własne potrzeby może być poważnie ograniczona.

Faza depresyjna w kontekście zaburzenia dwubiegunowego może być bardziej złożona z powodu wcześniejszych epizodów maniakalnych. Zmiany nastroju są ekstremalne i mogą występować znaczne problemy w relacjach międzyludzkich, finansach oraz w innych obszarach życia, co wymaga skomplikowanego planu leczenia. Zdarza się, że walkę z depresją utrudniają konsekwencje działań podejmowanych w fazie manii lub hipomanii.

Rozpoznanie fazy depresyjnej w zaburzeniu dwubiegunowym wymaga profesjonalnej diagnozy i często jest wyzwaniem, gdyż może być mylona z unipolarną depresją kliniczną. Jednak kluczowym aspektem, który odróżnia te dwa stanu, jest obecność epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych w historii pacjenta. Profesjonalna diagnoza opiera się na dokładnym wywiadzie klinicznym, ocenie historii choroby oraz obserwacji symptomów przez specjalistów. Osoby cierpiące powinny być monitorowane pod kątem wszelkich wahań nastroju i innych symptomów, takich jak zmiany w energii, motywacji, aktywnościach społecznych oraz ogólnej funkcjonalności.

Dystymia (przewlekła depresja o mniejszym nasileniu)

Dystymia, znana także jako zaburzenie dystymiczne lub przewlekła depresja o mniejszym nasileniu, jest formą chronicznego zaburzenia nastroju charakteryzującego się długotrwałym stanem obniżonego nastroju. Jest to mniej intensywna, lecz znacznie przeciągnięta wersja depresji. Osoby z dystymią mogą doświadczać okresów, kiedy ich objawy stają się cięższe, podobne do epizodów depresji większej, ale zasadniczo dystymia wpływa na nastrój osoby na stałym, często niewystarczająco rozpoznanym poziomie. To zaburzenie często zaczyna się we wczesnym dorosłym życiu i może trwać przez wiele lat, czasem nawet przez całe życie.

Dystymia może pojawić się w dowolnym momencie życia, od dzieciństwa po późną dorosłość, ale najczęściej zaczyna się pod koniec okresu dojrzewania. Rozpoznanie dystymii następuje, gdy depresyjny nastrój trwa przez większość dni i jest obecny przez co najmniej dwa lata dla dorosłych lub jeden rok dla dzieci i młodzieży. To przewlekłe zaburzenie wpływa na emocje, myślenie i zachowanie, a w dłuższej może wywoływać uczucie beznadziejności, zniechęcenia, a także niskiej samooceny i poczucia nieadekwatności.

Rozpoznanie dystymii wymaga uwagi na subtelne, lecz uporczywe objawy, które nie są na tyle intensywne, aby zakłócić codzienne życie w stopniu widocznym dla osób z cięższymi postaciami depresji, ale są wystarczająco ciężkie i trwałe, aby negatywnie wpłynąć na jakość życia i codzienne funkcjonowanie. Do objawów dystymii należą: chroniczne uczucie smutku, utrata zainteresowania codziennymi aktywnościami, utrzymywanie się energii życiowej na stosunkowo niskim poziomie, zmęczenie, problemy ze snem, niskie poczucie własnej wartości czy trudności w podejmowaniu decyzji. Ważne jest, aby osoby doświadczające tych objawów przez dłuższy czas skonsultowały się z profesjonalistą w celu uzyskania dokładnej diagnozy i odpowiedniego leczenia.

Depresja atypowa

Depresja atypowa, mimo nazwy sugerującej rzadkość, jest jedną z częstszych form depresji. Co ją odróżnia od klasycznej depresji, to tak zwane cechy atypowe, czyli niespotykane w w pozostałych zaburzeniach depresyjnych. Może to być poprawa nastroju w odpowiedzi na pozytywne zdarzenia, zwiększona senność i apetyt, odczuwanie ciężkości w kończynach, a także nadwrażliwość na odrzucenie społeczne, co może prowadzić do intensywnych i emocjonalnych reakcji.

Objawy te znacząco wpływają na jakość życia, ponieważ uczucie ciężkości i zmęczenia często komplikuje codzienne zadania i obowiązki, podczas gdy zwiększony apetyt może prowadzić do przybierania na wadze. Nietypowe symptomy wymagają ponadto szczególnej uwagi ze strony lekarzy i terapeutów, aby skutecznie rozpoznać ten typ depresji i wdrożyć odpowiednie leczenie. Może ono obejmować zarówno farmakoterapię, jak i psychoterapię.

Ustabilizowanie nastroju koniecznie musi iść w parze z nauką zarządzania negatywnymi wzorcami myślenia i zachowania. To problemy, które przez lata zmagania się z nierozpoznaną dystymią mogły urosnąć do sporych rozmiarów.

Rodzaje depresji — podsumowanie

Dzięki głębokiemu zrozumieniu różnych rodzajów depresji możliwe jest dobranie odpowiednich form leczenia. Ponieważ przybierać może wiele postaci, od łagodniejszej i długotrwałej dystymii po poważne i nagłe epizody depresyjne w zaburzeniu dwubiegunowym, proces zdrowienia musi być starannie dostosowany do potrzeb i doświadczeń danego pacjenta. Profesjonalna diagnoza i indywidualnie dopasowana terapia są kluczowe dla efektywności leczenia.

Potrzebujesz pomocy, wsparcia?

SKORZYSTAJ Z KONSULTACJI INTERWENCJA KRYZYSOWA

Strona ta używa plików cookie, aby poprawić komfort użytkowników. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na Politykę Prywatności.
Czytaj więcej...